Tin tức

Từ 2020, giá đất ở Nghệ An dự kiến tăng 100% đến 300%

(VTC News) - Giá đất trên toàn tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tăng 100-300% từ 1/1/2020, nếu Dự thảo nghị quyết bảng giá đất được HĐND tỉnh thông qua vào cuối năm nay

 

Nghệ An vừa đưa ra Dự thảo nghị quyết bảng giá đất trên địa bàn, giai đoạn từ 1/1/2020 đến 31/12/2024 do Sở Tài nguyên - Môi trường xây dựng.

Theo dự thảo, mức tăng bình quân các loại đất từ 100% đến trên 300% so với khung giá đất hiện hành.

Cụ thế, về đất ở, khu vực thành phố Vinh, giá đất ở tăng từ 127% đến hơn 181%. Giá cao nhất đạt 65 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 1 triệu đồng/m2.

Upload

 Một góc thành phố Vinh, Nghệ An. 

Ở huyện miền núi Kỳ Sơn, khu vực thị trấn cao nhất là 10 triệu đồng/m2, thấp nhất là 500 nghìn đồng/m2 và các xã còn lại, cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2, thấp nhất là 70 nghìn đồng/m2. 

 

Liên quan đến giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ) bằng 50% so với mức giá đất ở có cùng điều kiện thuận lợi như nhau nhưng không thấp hơn mức giá tổi thiểu theo quy định của Chính phủ.

Tương tự, giá đất thương mại, dịch vụ bằng 60% so với mức giá đất ở. Đối với đất sản xuất kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản bằng 150% so với mức giá đất ở liền kề hoặc vị trí tương đương nhưng không vượt mức giá tối đa của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ theo quy định của Chính phủ… 

Được biết, Dự thảo nghị quyết bảng giá đất mới sẽ được đưa ra biểu quyết tại kỳ họp của HĐND tỉnh Nghệ An trong tháng 12 tới.

 

TOP